Bag

There are no items in your cart

קולקציה: פחי אקו - מבחר דגמי פחים מבית EKO

פח אשפה מעוצב בצבע שחור עם מאפרה
מחיר רגיל
304.00
מחיר מבצע
304.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב מנירוסטה מט 61.5*25 ס
מחיר רגיל
286.50
מחיר מבצע
286.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב שחור עם ראש אלומיניום
מחיר רגיל
251.50
מחיר מבצע
251.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מטוטלת נירוסטה מאט 73*38 ס
מחיר רגיל
854.00
מחיר מבצע
854.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מאפרה מלבני צבע שחור 62*24*30 ס
מחיר רגיל
427.00
מחיר מבצע
427.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב חצי עיגול נירוסטה מחורר 42*34 ס
מחיר רגיל
799.00
מחיר מבצע
799.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב לשטחים ציבוריים זהב חיפוי דמוי שיש שחור 28*28 ס
מחיר רגיל
1,035.00
מחיר מבצע
1,035.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב דגם אקו עם פתח מטוטלת בצבע שחור 73*38 ס
מחיר רגיל
602.50
מחיר מבצע
602.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב דגם אקו מנירוסטה מאט עם מאפרה 65*30 ס
מחיר רגיל
491.50
מחיר מבצע
491.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב דגם אקו מלבני עם מאפרה מנירוסטה מאט 62*24*30 ס
מחיר רגיל
526.50
מחיר מבצע
526.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב דגם אקו שחור עם פדל 52 ליטר 89*38 ס
מחיר רגיל
737.00
מחיר מבצע
737.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מאפרה צבע אפור 78*40 ס
מחיר רגיל
836.50
מחיר מבצע
836.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מאפרה חיפוי עץ 75*40 ס
מחיר רגיל
1,105.50
מחיר מבצע
1,105.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מאפרה מרובע חיפוי עץ 81*35*35 ס
מחיר רגיל
1,310.00
מחיר מבצע
1,310.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב מנירוסטה ראש שחור 25*65 ס
מחיר רגיל
287.00
מחיר מבצע
287.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב דגם אקו מנירוסטה עם פדל 52 ליטר 89*38 ס
מחיר רגיל
633.00
מחיר מבצע
633.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מאפרה צבע שחור 65*30 ס
מחיר רגיל
380.00
מחיר מבצע
380.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב דגם אקו מאלומיניום עם פתח עליון 38*77.5 ס
מחיר רגיל
1,421.00
מחיר מבצע
1,421.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם דוושה דגם אקו מנירוסטה
מחיר רגיל
145.00
מחיר מבצע
145.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עבור שטחים ציבוריים מחורר שחור פתח עליון
מחיר רגיל
591.00
מחיר מבצע
591.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור