Bag

There are no items in your cart

קולקציה: פחים ומאפרות

פח אקו מלבני עם דוושה מנירוסטה 8 ליטר 32*17 ס
מחיר רגיל
145.00
מחיר מבצע
145.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב שחור עם מאפרה וראש אלומיניום 25*65 ס
מחיר רגיל
251.50
מחיר מבצע
251.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מאפרה בצבע שחור 61.5*25 ס
מחיר רגיל
261.00
מחיר מבצע
261.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מתכת מנירוסטה בצורת צינור 68 * 25 ס
מחיר רגיל
280.00
מחיר מבצע
280.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מתכת מנירוסטה בעיצוב צינור 67*30 ס
מחיר רגיל
280.00
מחיר מבצע
280.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מאפרה נירוסטה ראש שחור 25*65 ס
מחיר רגיל
287.00
מחיר מבצע
287.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מאפרה נירוסטה מט 61.5*25 ס
מחיר רגיל
286.50
מחיר מבצע
286.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מאפרה זהב 60*25 ס
מחיר רגיל
386.00
מחיר מבצע
386.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מאפרה צבע שחור 65*30 ס
מחיר רגיל
380.50
מחיר מבצע
380.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב מלבני עם מאפרה מנירוסטה 71.5 * 22 * 35 ס
מחיר רגיל
351.00
מחיר מבצע
351.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מטוטלת נירוסטה 64.5*30.5 ס
מחיר רגיל
360.00
מחיר מבצע
360.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מאפרה
מחיר רגיל
491.50
מחיר מבצע
491.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח מאפרה מלבני צבע שחור 62*24*30 ס
מחיר רגיל
427.00
מחיר מבצע
427.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח שטחים ציבוריים נירוסטה מחורר פתח עליון
מחיר רגיל
513.50
מחיר מבצע
513.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אקו מלבני עם מאפרה מנירוסטה מאט 62*24*30 ס
מחיר רגיל
526.50
מחיר מבצע
526.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח שטחים ציבוריים מחורר שחור פתח עליון
מחיר רגיל
591.00
מחיר מבצע
591.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אקו עם פתח מטוטלת בצבע שחור 73*38 ס
מחיר רגיל
602.50
מחיר מבצע
602.50
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אקו מנירוסטה עם פדל 52 ליטר 89*38 ס
מחיר רגיל
633.00
מחיר מבצע
633.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב חצי עיגול נירוסטה מחורר 42*34 ס
מחיר רגיל
799.00
מחיר מבצע
799.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור 
פח אשפה מעוצב עם מטוטלת נירוסטה מאט 73*38 ס
מחיר רגיל
854.00
מחיר מבצע
854.00
מחיר רגיל
מחיר יחידה
עבור